Jesper Jönssons på Frösåker bryggerskas barn, Maria benämnd, är fallit huvudstupa i vörtekaret emedan modern stod och rörde i bryggepannan,
och där av efter åtta dagar dött blivit. Modern är en ryska, är här i Sverige
döpt, var trolovad med en svensk man, den med henne detta barnet åtte: och sedan han hade rått henne med barn, rymde han ifrån henne. Sententia: Skall stå i vapenhuset 3 söndagar förkunnas av predikstolen med förmaning. 2 giva 1 d till hospitalet
/Västerås domkapitel 1628