I landskapshandlingarna meddelas kortfattat så kallade sakören. Det är de böter som har betalats för olika brott. Ofta antecknas endast ett namn och ett belopp, ibland får man också veta vilket brott som har begåtts. Mer sällan får man som i detta exempel veta orsakerna till det begångna
brottet.

Haver Olof Matsson i Näs i Möklinta socken utgivit för det han skar
sönder ett par hyttebälgar för kon majtt och stack sig där av lappar till skor.

Hyttbälgarna pumpade in syre i ugnen för att öka temperaturen. Processen kallades därför också blåsning. Bälgarna var tillverkade av läder och Olof Matsson, fattig eller snål, gjorde sig helt enkelt ett par skor av bälgarna.

Västmanlands
handlingar 1548:5 bild 324