Hustru Elin i Billesten i Altuna socken hade, kanske av fattigdom, blivit
tvungen att lämna över sitt hemman till en ny bonde. Riktigt nöjd med
situationen var hon inte och därför hade hon ” burit en orm uti en högsätebänk för den bonden som hemmanet efter henne statt hade och hade hon lagt samma orm …uti 3 hörn till att förgöra bonden och hans boskap, där över hade den bonden mist 10 stycken boskap”. Eftersom inga människor hade dött av detta nöjde sig nämnden med att ge henne 40 mark i böter.

/ Västmanland handlingar1553:11B/