Den 27 augusti 1741 anländer till konungen två skrivelser från Fredriksstens fästning i Norge. Den ena är undertecknad av kommendanten
Jacob Wilhelm Stuart som meddelar att den förre kornetten Olof Horst har
retirerat över gränsen till Fredrikshald där han sökt asyl i väntan på ett
kungligt lejdebrev. Skrivelsen är undertecknad den 20 augusti och det har
alltså inte tagit mer än en vecka för posten att färdas mellan länderna. Det andra brevet är från Olof Horst själv som närmare beskriver de händelser som föranledde flykten till Norge. Olof Horst föddes 1693 och blev i unga år 1709 antagen som soldat vid Skaraborgs regemente. Vid en drabbning mot danskarna 1710 blev Olof skadad i höften. Han sökte sig därför till Västgöta kavalleriregemente och var med vid slaget i Gadebusch 1712. Här blev han svårt sårad med flera blessyrer i huvudet och dessutom skjuten genom högra benet. Skadorna läkte och han steg åter till häst för att närvara vid slaget i Tönningen året därpå. Här blev han åter skadad men dessutom blev han tillsammans med 9000 soldater av den återstående armén tillfångatagen då Stenbock den 16 maj 1713 kapitulerade inför de belägrande styrkorna. Olof Horst fick nu under tre år sitta fängslad på vatten och bröd på Frederikia fästning. År 1716 fördes han till Rendsburgs fästning och ryktena sa att fångarna skulle säljas till Venedig. Härifrån flydde han tillsammans med officeren Nieroth i en liten båt och kunde återvända till Sverige. Vid regementet blev han först befodrad till korpral och 1718 till tredje kornett. Han var också närvarande vid Fredrikshald
då konungen blev skjuten. I generalmönsterrullan finns en anteckning om att han stuckit ihjäl en karl. Denne karl angavs vara en lantmätare från Värmland och dråpet skulle ha skett vid Lidköping. Olof rymde ut ur landet men 1721 är han åter mönstrad i Gävle. 1723 får han slutligen avsked. Hans fortsatta liv är kantat av rättsprocesser men 1731 gifte han sig med Maria Beata Bäärnhielm och flyttade till Algustad i Segerstads socken i Värmland. Här utspelade sig den händelse som föranledde brevet till konungen 1741.

Natten till den 23 juni hörde Olof hur en hop folk var i Algustads åkergärden. Han tog med sig en hagelbössa och gick för att se vad som föregick. Det var dan före midsommarafton och traktens drängar och pigor var sysselsatta med att hugga ner ungbjörkar till midsommarfirandet.
Han ropade och frågade vilka de var men då man årligen var vid Algustad för att stjäla björkar visste alla att Olof på grund av sina krigsskador hade svårt att röra sig och de sprang därför in i buskarna och gömde sig. Utan att se några personer avlossade Olof Horst en salva ut i tomma luften.

Morgonen därefter kom man körandes från Prästbol med en tjänsteflicka vid namn Annika Jönsdotter som natten förut blivit skadad i benet. Hon visste inte om det var av skottet eller någon kvist i gärdsgården som hon hade hoppat över. Olof tog hand om flickan och hittade ett litet hål på tjocka benet och sände därför efter en fältskär som lade ett förband på benet. När hon blev bättre och kunde gå på benet tog hennes fader soldaten Jan Mas hem henne igen. Den 29 juli dog Annika och då Olof Horst fruktade att hamna i arrest innan han fick bevisa sin oskuld flydde han utomlands till Fredrikshald, en plats som han kände väl sedan tidigare. Några större rannsakningar skedde troligen inte. På handlingarna finns en kort anteckning ”1741 d 24 sept. föredragit och leide beviljat” Olof kunde därmed återvända hem . På Algustad bodde han fram till 1749 och man kan väl misstänka att ungdomarnas årliga utflykter till Algustads björkhagar upphörde efter denna olyckliga händelse.

Riksarkivets ämnessamlingar Personhistoria H31