Domböckerna är fulla med mål rörande lägersmål och utomäktenskapliga barn. Lägersmålet avstraffades med böter och offentlig risning vid kyrkan. Vad gäller barnets omvårdnad lämnas sällan några närmare uppgifter. Enligt ärvdabalken i Kristoffers landslag delades ansvaret mellan man och kvinna på följande sätt, ”Modher scal frillobarn siit föda ther til ath thet aer triggia aara, sidan föde thet fader ther til ath thet aer VII aara”.

Modern uppfödde alltså barnet de första tre åren och lämnade det därefter till fadern intill sju års ålder. Efter denna uppfostran förmodades barnet klara sig själv. Ett mindre antal rättsfall från 1600-talet förekommer som bekräftar denna sedvana. I Norberg omtalas 1604 följande fall: ”Hade och förr nämnde Anders ett oäkta barn benämnd Karin Andersdotter med en benämnd Malin Hindriksdotter, detta barnet hade modern skjutit ifrån sig fadern i händer när det var 2 år gammalt, sedan uppfödde han barnet i 7 år och nu döde hans barn michaelis tid”. I Västerfärnebo meddelas 1654 att Mats Larsson i Helleby och Brita Jöransdotter har en oäkta son tillsammans som de ”allaredo uti sju år fött och försörjt…den ännu icke kan tjäna sig föda och kläder”. Nämnden beslutade därför att sonen skulle bo växelvis hos modern och fadern ett år i taget tills han var mogen att försörja sig själv.

Ibland fick fadern axla hela ansvaret. I Karlskoga berättas 1679 om en kvinna att hon anses alldeles för ”fåkunnig” för att uppfostra det oäkta
barnet och han ska därför ”draga alldeles försorg och göra omkostnad om barnets rätta upptuktelse”.

Det här var några exempel på vad som skulle kunna betraktas som gemensam vårdnad under 1600-talet. Så småningom förändras synen på detta och på 1800-talet har kvinnans villkor i dessa sammanhang väsentligt
försämrats.