Änkedrottningens fogde vid Strömsholm, Hans Larsson, blev 1584 framkallad till tinget för att redogöra för det hor han hade bedrivit med
bagerskan på Strömsholm, Brita. Inför häradsrätten bekände de båda att de hade legat med varandra och också avlat ett barn som dock blev dödfött. Eftersom de misstänktes ha bragt barnet om livet förhörde man dem om vad som hade skett.

Brita berättade att när hon hade märkt att hon var med barn, gick hon till Hans Larsson och berättade detta. Hans som var gift ville dock inte veta av henne. Hon bad då att han skulle ge henne en nämus (näbbmus) så skulle hon bli av med barnet innan det blev för stort. Efter några turer fick hon slutligen en halvrutten näbbmus som hon lade i en kanna svenöl. Efter tre
dagar drack hon upp ölet och hoppades på så sätt att barnet skulle förgås. När detta inte lyckades tog hon bark på södra sidan av nio (silskebärträ) och lade även detta i öl. Slutligen fick hon rådet att skaffa sig en levande svala som hon skulle plocka och lägga i en kruka med vatten. Svalan åt hon och vattnet drack hon men barnet var kvar. När barnet slutligen föddes var det vanskapt, ” då stod munnen upp till öronen uppå den ena sidan”. Det framgår inte av protokollet om barnet var dödfött. Likt många för tidiga födslar vid denna tid brändes barnet/fostret upp. Ofta skedde det i
hushållets eldstad eller i bakugnen.

Detta mål skulle avgöras vid påföljande ting men efter att paret hade förts till Strömsholm, sannolikt fängslade, kom de aldrig mera tillbaka. Av protokollet framgår en mängd olika metoder för att abortera ett
oönskat barn. Man får förmoda att avsikten var att musen skulle äta upp fostret och svalan flyga iväg med det. Vilket/vilka träslag som avses är svårt att gissa. Sävenbom var känt som abortmedel och denna växt kan mycket väl ha odlats på Strömsholm. Britas uppriktiga berättelse kan verka
förvånande eftersom fosterfördrivning bestraffades med döden. Under 1500-talet ansågs dock en abort som utfördes innan kvinnan började känna fosterrörelser som ett lindrigare brott och Brita ville genom sin berättelse visa att det förhöll sig så.

Snevringe häradsrätt 3 december 1584